Thông tư hướng dẫn chi tiết việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 20/01/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Hướng dẫn việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Quy định mới về thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Ngày 12/02/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

Giao lưu nguồn nhân lực giữa sinh viên và doanh nghiệp Nhật Bản

Chiều ngày 18/10, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai (Nhật Bản), Hiệp hội hợp tác kỹ thuật và đối tác bền vững (AOTS) tổ chức buổi Giao lưu nguồn nhân lực giữa sinh viên và các doanh nghiệp Nhật Bản tại Đồng Nai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã đến dự.

90% dự án của Nhật Bản đầu tư vào công nghiệp

(ĐN) – Ngày 20-2, đoàn công tác của Cục Kinh tế thương mại vùng Kansai (Nhật Bản) do ông Jun Maeda, Giám đốc phụ trách kinh doanh quốc tế làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Đồng Nai về những nội dung mà 2 bên đã ký kết hợp tác trong những năm qua.