Bàn Kansai là gì?

+ Bàn Kansai là bộ phận một cửa thuộc chính quyền tỉnh Đồng Nai, là nơi tư vấn trực tiếp cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, đặc biệt là từ vùng Kansai.

+ Bàn Kansai là cầu nối giữa các doanh nghiệp Vùng Kansai - Nhật Bản và các cơ quan công quyền của tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là về các thủ tục đầu tư, giúp các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác, thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án tại Đồng Nai.

Văn phòng Bàn Kansai: Đặt tại Bộ phận một cửa - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

 

THÀNH VIÊN

Ông Phạm Văn Cường Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai Phụ trách Bàn
Ông Trần Kinh Quốc Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Đầu tư - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai Thư ký (thường trực)
​Ông Phạm Minh Tiến ​Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Đại học Đồng Nai Thành viên
Ông Nguyễn Hữu Đức Phụ trách Phòng Hành chính Quản trị - Trung tâm đào tạo - Cung ứng Lao động kỹ thuật - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai Thành viên