Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Theo quy định tại Thông tư, danh mục mới có bổ sung thêm một số loại máy, thiết bị, vật tư sau:

- Nồi gia nhiệt dầu.

- Hệ thống đường ống dẫn khí cố định, đường ống dẫn khí y tế (kể cả loại không làm bằng kim loại).

- Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ.

- Trục tải giếng đứng.

- Tời nâng người làm việc trên cao.

Các loại thiết bị trong danh mục này sẽ phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.

Thông tin này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2014

Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH  ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Phòng Lao động (Diza)