Giới thiệu hoạt động của Bàn Kansai và Chương trình nguồn nhân lực tại hội nghị JBAH TP.HCM

Để quảng bá hoạt động của Bàn Kansai đến các doanh nghiệp Nhật Bản, ngày 21-12-2016, Bàn Kansai đã tham dự hội nghị của hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (JBAH TP.HCM) để giới thiệu về chức năng, hoạt động của Bàn Kansai và chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp sản xuất tại tỉnh Đồng Nai do JICA tài trợ (Chương trình NNL).

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có 80 đại diện đến từ 59 doanh nghiệp Nhật Bản. Về phía Đồng Nai có các thành viên Bàn Kansai và đại diện lãnh đạo hai trường mẫu (Đại học Lạc Hồng và Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Đồng Nai). Ông Nguyễn Hữu Đức – Thành viên Bàn Kansai  - Thuộc Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai đã có bài phát biểu giới thiệu về hoạt động của Bàn và Chương trình NNL. Trong thời gian tới, chương trình này sẽ kết thúc vào tháng 3/2017, tuy nhiên các bên tham gia chương trình đang xây dựng kế hoạch để duy trì, cũng như nâng cao kết quả chương trình và nhân rộng kết quả chương trình ra một số trường trên địa bàn. Vì vậy, Chương trình rất mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các doanh nghiệp Nhật Bản trong việc tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên hai trường mẫu có cơ hội thăm quan và thực tập tại doanh nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp Nhật Bản xem xét cử nhân sự đến trường giới thiệu về văn hóa doanh nghiệp, hoạt động 3S và an toàn tại doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo hai trường mẫu cũng đã có phát biểu cảm ơn các doanh nghiệp đã quan tâm, hỗ trợ trong thời gian qua và mong muốn mời các doanh nghiệp đến tham quan nhà trường để có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đào tạo cũng như tuyển dụng nhân sự tốt hơn thông qua các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp.

                                                                                                                                                                                               - Bàn Kansai -