Hoạt động các doanh nghiệp Nhật Bản

Giao lưu nguồn nhân lực giữa sinh viên và doanh nghiệp Nhật Bản

04/06/2019 02:15:18

Chiều ngày 18/10, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai (Nhật Bản), Hiệp hội hợp tác kỹ thuật và đối tác bền vững (AOTS) tổ chức buổi Giao lưu nguồn nhân lực giữa sinh viên và các doanh nghiệp Nhật Bản tại Đồng Nai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã đến dự.

l< « 1 » >l