TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG (NM XLNTTT) TẠI CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Tính đến tháng 10/2014, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 31 KCN được thành lập, trong đó có 28 KCN có dự án đi vào hoạt động về cơ bản đã xây dựng hoàn thành NM XLNTTT với tổng công suất thiết kế là 117.500 m3/ngày.đêm, cụ thể:

1. Có 26 KCN đã có NM XLNTTT hoạt động, bao gồm: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa II; Amata; Loteco; Agtex Long Bình; Tam Phước; Long Thành; Gò Dầu; Nhơn Trạch I; Nhơn Trạch II; Nhơn Trạch III (giai đoạn 1 và 2); Nhơn Trạch V; Dệt may Nhơn Trạch; Nhơn Trạch II - Lộc Khang; Hố Nai; Sông Mây; Bàu Xéo; Tân Phú; Định Quán; Xuân Lộc; Suối Tre; Giang Điền; Dầu Giây; Long Đức Nhơn Trạch II - Nhơn Phú và Long Khánh (trong đó: KCN Biên Hòa I đấu nối nước thải về KCN Biên Hòa II, KCN Nhơn Trạch II - Lộc Khang đấu nối nước thải về KCN Nhơn Trạch II).

2. Riêng 02 KCN Ông Kèo và Thạnh Phú: đến nay về cơ bản đã hoàn thành phần xây dựng các hạng mục công trình NM XLNTTT và chuẩn bị lắp đặt máy móc thiết bị.

Ngoài ra, đối với 03 KCN còn lại, có 02 KCN: Lộc An – Bình Sơn (công suất NM XLNTTT 2.500 m3/ngày.đêm) đến nay về cơ bản đã hoàn thành phần xây dựng các công trình xử lý nước thải và đang trong giai đoạn  lắp đặt máy móc thiết bị; KCN An Phước đã xây dựng hoàn chỉnh NM XLNTTT với công suất 2.000 m3/ngày.đêm và đang hoàn thiện việc lắp đặt máy móc thiết bị.

Như vậy, hiện nay tất cả các KCN đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động về cơ bản đã có NM XLNTTT, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý nước thải cho các doanh nghiệp trong KCN.