Làm sao để liên hệ với Bàn Kansai?

1. Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Địa chỉ : số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Biên hòa, Đồng Nai, VN

Điện thoại : (84.61) 3892378                          Fax : 3892379

          Email : diza@diza.vn                                    Website : http://diza.dongnai.gov.vn

 

2. Bàn Kansai:

Phụ trách Bàn Kansai: Ông Phạm Văn Cường – Phó Truởng Ban phụ trách Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ : số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Biên hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại : (84.61) 3892381                          Fax : 3892379

          Email: kansai@diza.vn                                 Website : dongnaikansai.vn