Liên hệ

BÀN KANSAI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: 061.3892381  Fax: 061.3892379 Email: kansai@diza.vn